Instalaţii electrice

 • instalaţii de distribuţie, comandă şi semnalizare
 • tablouri de distribuţie şi comandă
 • acţionări de motoare electrice în curent alternativ şi curent continuu
 • instalaţii pentru îmbunătăţirea factorului de putere
 • instalaţii de iluminat interior-exterior
 • instalaţii de paratrăznet şi prize de impământare

Proiectare/execuţie sisteme fotovoltaice:

 • Echipamente VICTRON ENERGY
 • Echipamente E-solare

Alte servicii

 • Înlocuire de PLC - software în cazul pierderii de programe pe instalaţii / maşini automate.
 • Proiectare/execuţie dulapuri electrice pe proiecte de modernizare maşini/instalaţii
 • preluare proiecte de modernizare ăe maşini şi utilaje de orice fel:
  • cuptoare electrice sau pe gaz
  • calibratoare cuptoare
  • autoclave pe abur
  • maşini unelte cu derulare automată a programelor de aşchiere
  • roboţi din industria geamului
  • instalaţii de transport la joasă presiune ş.a.
 • preluare proiecte noi de modernizare pe instalaţii depăşite tehnic pentru reducerea consumurilor
 • redicarea nivelului calitativ al produselor, reducerea costurilor, proiecte de management automat al instalaţiilor/maşinilor.
 • sisteme de monitorizare şi control de tip SCADA
 • asigurăm service permanent (la cerere) pe lucrările executate, consiliere proiecte de modernizare, etc


 


Site creat de
www.criosweb.ro